מערכת הבריאות בישראל ידועה ברמתה הגבוהה ואיכותה, זאת אודות לצוות המקצועי והנאמן של הרופאים והאחיות המאיישים את בתי החולים הציבוריים בארץ. אולם עם ההזנחה הגוברת של ממשלות ישראל במערכת הבריאות הישראלית, לטענת מנהלי בתי החולים, חלה הרעה ברמת מתן השירות עקב לחץ הולך וגובר על בתי החולים לספק מענה לכלל התושבים.

הפחד מהרעה בתנאים הרפואיים שאזרחים רבים יקבלו בעת היצטרכותם שירותים רפואיים הובילה אותם להיעזר בשירותי הביטוחים הרפואיים המשלימים והפרטיים אשר מוצעים כיום בארץ.

נושא ביטוחי הרפואה וביטוחי החיים הם אחד מסוגי הביטוחים שהחלו בשנים האחרונות לפרוח בצורה משמעותית מאשר היו בעבר. מהם הגורמים לכך ומהם מציעים למבוטחים המעוניינים לבטח עצמם בסוגי ביטוחים אלו.

כידוע לכל, ביטוחים רפואיים מתחלקים לשני סוגים. הראשון שבהם הוא הביטוח הרפואי שהוא ביטוח חובה לכל אזרח ישראלי באשר הוא. ביטוח זה מופרש לשכירים דרך מעסיקיהם ואילו לעצמאים ביטוח זה משולם במסגרת תשלומי הביטוח הלאומי (דרך אגב כדאי לערוך החזר מס לעצמאים באופן קבוע). אין אף אדם שיכול להתחמק מתשלומים אלו פרט לקבועים בחוק. תשלומים אלו מכסים למעשה את כל שירותי הביטוח הרפואי הציבורי הכללי שאזרח זכאי לו.דוגמת אשפוז חינם,טיפול בפריצת דיסק, או כל טיפול רפואי בסיסי. אולם בשנים האחרונות על אף מקצועיותם הכה גדולה של רופאי ישראל והאחיות הסייעות רבים מרגישים כי הגיעה העת לעבור גם לשירות רפואי פרטי. שירותי רפואה פרטיים וציבוריים מקובלים במדינות בהם מונהגת כלכלה חופשית מאוד דוגמת ארצות הברית. שם, מי שבעל נכסים נהנה משירות גבוה ואילו מי שאיננו יכול להרשות לעצמו צריך להסתפק בשירות זול של בתי רפואה ציבוריים בסיסיים שידועים ברמתם הנמוכה.

שירותי הביטוח הרפואי הפרטי מכילים מגוון רחב של שירותים רפואיים איכותיים. כמו שירות פרטי ואדיב חדר פרטי לאשפוז ציוד משוכלל רפואי ולטובת החולה וכמובן טיפול רפואי אדיב הולם ואישי. העדפה להשקיע כספים רבים על שירות מעין זה גורם לאנשים רבים להעדיף לשלם דמי ביטוח אלו מבלי מחשבה שמא דבר זה יקר יתר על המידה והאם ניתן להסתפק בשירותים הכלליים שאנו מקבלים דרך קופות החולים.

אלא שלאחרונה קמו בדיקות יסודיות אחר קופות החולים המציעים שירותי ביטוח אלו לבין בעלותם על בתי חולים פרטיים. מהבדיקות האחרונות גילו נתונים מדאיגים לפיהם רבים מהרופאים העובדים בשירות הציבורי ממליצים על מעבר לשירות הפרטי על מנת שאותם רופאים מקופות החולים יוכלו להרוויח על חשבון טיפולים אלו. כמו כן ממליצים רבים מהרופאים לעבור למסלולי ביטוח רפואי משלים כדי להיטיב עימם בטיפולים הפרטים. נתונים מדאיגים אלו מטילים אימה וחשד גדול על כל הקשור לביטוחים רפואיים שמא יש בהם גם עסק כלכלי לכל דבר. האם גם שמן המכונה העסקית עובדת ביתר שאת וביתר מרץ. הרי לא מדובר לייעוץ לסוגי הדברות שיכולים להיות פחות הדברות מזיקות או בניית בריכות שחייה שאין בהם סיכון כה רב. לעתים אינטרס זה יכול לגרום נזק מעבר לסחיטת כספים רבים.
לחצו לכניסה לאתר caspit.org לפרטים